ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

 

Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ

H Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση του έργου «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» (Κωδικός ΟΠΣ 5000520) που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Το έργο έχει στόχο να συμβάλλει στη θεσμική ενδυνάμωση του ΣΕΒ ως φορέα εκπροσώπησης της οργανωμένης επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στην επιστημονική τεκμηρίωση θέσεων και προτάσεων πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.