ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι

Περιγραφή Διεύθυνση
ALBA www.alba.edu.gr
BusinessEurope http://www.businesseurope.eu/
European Centre for the Development of Vocational Training  www.cedefop.europa.eu
Centre for International Economics  www.thecie.com.au
CSR Europe  www.csreurope.org
European Environmental Bureau  www.eeb.org
European Federation for Transport and Environment  www.transportenvironment.org
World Business Council for Sustainable Development www.wbcsd.org
Financial Action Task Force on Money Laundering  www.fatf-gafi.org
Institute for European and International Environmental Policy  www.ecologic.de
Institute of International Finance  www.iif.com
International Chamber of Commerce  www.iccwbo.org
International Federation of Stock Exchanges  www.fibv.com
International Forum on Accountancy Developments  www.iasplus.com
European Securities and Markets Authority  www.esma.europa.eu
The Federation of European Accountants  www.fee.be
The Federation of European Employers  www.euen.co.uk
The Information Systems Audit and Control Association and Foundation  www.isaca.org
The World Bank  www.worldbank.org
World Trade Organization  www.wto.org
World Economic Forum www.weforum.org
WWF HELLAS www.wwf.gr
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  www.dpa.gr
Βουλή των Ελλήνων  www.parliament.gr
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού www.ggae.gr
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας www.agora.mfa.gr
Γενική Γραμματεία Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού  www.visitgreece.gr
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας  www.gsrt.gr
www.grnet.gr
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή  www.efpolis.gr
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  www.mof-glk.gr
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλαδας (ΓΣΕΒΕΕ) www.gsevee.gr
Γενική Συνοσμοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) www.gsee.gr
Διαδικτυακή Πύλη Εξαγωγών & Εξωστρέφειας

https://www.exportgate.gr/main/

Διακοινοβουλευτική Ένωση  www.ipu.org
Διεθνής Διαφάνεια www.transparency.org
Διεθνής Διαφάνεια - Eλλάς www.transparency.gr
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  www.imf.org
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας  www.ilo.org
Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής  www.biopolitics.gr
Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/
Δίκτυο Πράξη www.help-forward.gr
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία  www.statistics.gr
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών  www.nis.gr
Εθνικό Δίκτυο Ερευνας & Τεχνολογίας  www.grnet.gr
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  www.ekt.gr
Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης www.competitive-greece.gr
Ένωση Εισηγμένων Εταιριών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ) www.eneiset.gr
Εθνικό Τυπογραφείο  www.et.gr
Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρία  www.elanet.gr
Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  www.hcmc.gr
Ελληνική Εταιρία Logistics  www.eel.gr
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων  www.eede.gr
Ελληνική Κυβέρνηση www.government.gr
Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη www.csrhellas.gr
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας (ΕΛΙΝΥΑΕ)  www.elinyae.gr
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης  www.elot.gr
Ελληνική Ένωση Τραπεζών www.hba.gr
Ενωση Ευρωπαϊων Δικηγόρων  www.uae.lu
Ενωση Θεσμικών Επενδυτών  www.ethe.org.gr
Ενωση Πληροφορικών Ελλάδος  www.epe.org.gr
Επιτροπή των Περιφερειών  www.cor.europa.eu
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα www.antagonistikotita.gr
Ερευνητικό Κέντρο Βρυξέλλες  www.ceps.be
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) www.esee.gr
Ευρωπαϊκή Επιτροπή www.europa.eu.int/comm
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ελλάδα) www.ee.gr
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  www.ecb.int
Ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε.  www.eesc.europa.eu
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  www.eib.org
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο  http://europa.eu/institutions/inst/auditors/index_el.htm
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  www.europarl.europa.eu

 

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής  www.ombudsman.europa.eu
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ηνωμένα Έθνη  www.europa-eu-un.org
Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) www.iobe.gr
Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών  www.kepka.org
Ελλάδα Συγχρηματοδοτούμενα Αναπυξιακά Προγράμματα www.hellaskps.gr
Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.Α.Ε)  www.mou.gr
ΟΗΕ  www.un.org
Oικονομική Kοινωνική Eπιτροπή (ΟΚΕ) www.oke.gr 
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων  www.elga.gr
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης  www.oecd.org
Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος www.observatory.org.gr
Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων www.aidfunding.mfa.gr
Συμβούλιο της Ε.Ε.  http://ue.eu.int/en/summ.htm
Συμβούλιο της Ευρώπης  www.coe.int
Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε.  www.sae-epe.gr
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)  www.sete.gr
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) www.seve.gr
Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών  www.soegr.gr
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  www.soel.gr
Tεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤEE) www.tee.gr
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος http://www.demokritos.gr/
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου http://www.step-epirus.gr/index.php
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο της Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) http://www.stepc.gr/
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) http://www.psp.org.gr/
Τεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο Αττικής "ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ" http://143.233.226.87/tepa/
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας http://www.tepathe.gr/
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης http://www.thestep.gr/
Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) http://www.ltp.ntua.gr/
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) http://www.certh.gr
Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης www.technopolis.gr
Corallia Hellenic Technology Clusters Initiative www.corallia.org
Γραφείο Πρωθυπουργού www.primeminister.gr
Ανοικτή Διακυβέρνηση www.opengov.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής www.ypeka.gr
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων    www.minagric.gr
Υπουργείο Εθνικής 'Aμυνας  www.mod.mil.gr
Υπουργείο Οικονομικών www.minfin.gr
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας www.mindev.gov.gr
Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας www.yen.gr
Υπουργείο Εξωτερικών  www.mfa.gr
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης www.ypakp.gr
Υπουργείο Εσωτερικών  www.ypes.gr
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη www.yptp.gr
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων www.yme.gov.gr
Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού www.yppo.gr
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης www.minpress.gr
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.yyka.gov.gr
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων   www.ministryofjustice.gr
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) www.ase.gr

 

Ταυτότητα

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη.