ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

Ταυτότητα

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη. 

 

Όραμα

 

Όραμα της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας αποτελεί η δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για τη χώρα που θα καταστήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις ανταγωνιστικότερες και θα τους επιτρέψει να απαντήσουν σε προκλήσεις όπως, η οικονομία της γνώσης, το άνοιγμα των αγορών, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κοινωνία των ίσων ευκαιριών.

 

Φιλοδοξία της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας είναι να συμβάλλει μέσω των δράσεων υποστήριξης του ΣΕΒ στη βελτίωση της τεχνολογικής και καινοτομικής επίδοσης των ελληνικών επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και στη διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που προάγει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

 

Αποστολή

 

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας παρέχει υπηρεσίες προς τον ΣΕΒ που υποστηρίζουν την επιχειρηματική κοινότητα σε κρίσιμες περιοχές για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και την υιοθέτηση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού προτύπου, όπως:

-πληροφόρηση για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στην οργάνωση της παραγωγής και στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

-εκθέσεις για τις επενδυτικές τάσεις και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες σε επιχειρηματικούς τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας

-αναλύσεις για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε κρίσιμα επαγγέλματα και δεξιότητες και ανάδειξη καλών πρακτικών σε θέματα ανάπτυξης, οργάνωσης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού

-προτάσεις για τη βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις

 

Διαβάστε το Καταστατικό και τη Σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας. 

 

Μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό για το έτος 2014 από εδώ.

Μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό για το έτος 2013 από εδώ.

Μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό για το έτος 2012 από εδώ.

 

 

Ταυτότητα

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη.