ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

Ε. Πρωτοβουλίες για ρυθμιστικό περιβάλλον χωρίς εμπόδια

1. Έρευνα και εκπόνηση Χάρτη Διαδρομών Σχέσεων Επιχειρήσεων - Δημόσιας Διοίκησης στα σημαντικότερα πεδία παροχής δημόσιων υπηρεσιών Διοικητικής Φύσης

 

Το έργο στοχεύει στον προσδιορισμό των βασικών διεπαφών στις σχέσεις επιχειρήσεων ­δημόσιας διοίκησης καθ’ όλο τον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης καθώς και στον εντοπισμό και τεκμηρίωση των κυριότερων προβληματικών περιοχών στις σχέσεις κράτους -­ επιχειρήσεων προκειμένου να σχεδιαστεί ένα σύστημα  μόνιμης καταγραφής προβλημάτων των επιχειρήσεων. 

 

Ο ΣΕΒ διοργάνωσε με επιτυχία εκδήλωση με θέμα: «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη», 14/3/2011

 

2. Δημιουργία Μηχανισμού Παρέμβασης για την Ανίχνευση, Επεξεργασία και Αξιολόγηση Διοικητικών Εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι Επιχειρήσεις

 

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία Μηχανισμού ο οποίος σε πρώτη φάση θα καταγράφει και θα επεξεργάζεται τα προβλήματα διοικητικής φύσης που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες. Σε δεύτερη φάση θα πραγματοποιεί αξιολόγηση των προβλημάτων, διατύπωση προτάσεων και διαβούλευση με τη Δημόσια Διοίκηση για τη λήψη κατάλληλων μέτρων και ρυθμίσεων. Τέλος, σε τρίτη φάση θα παρακολουθεί την ποιότητα των σχέσεων των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες με την διεξαγωγή ερευνών γνώμης των επιχειρήσεων σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών προς αυτές. 

 

 

3. Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της επικοινωνίας του επιχειρηματικού κόσμου με τις Δημόσιες Υπηρεσίες 

 

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός μηχανισμού υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της επικοινωνίας του επιχειρηματικού κόσμου με τις δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης, σκοπός του έργου είναι η ενδυνάμωση του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ και η θεμελίωση του ρόλου του ως φορέα που θα συντηρήσει και θα αξιοποιήσει μακροπρόθεσμα το έργο του μόνιμου Μηχανισμού.

 

 

 

 

 

     

Ταυτότητα

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη.