ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Αξιολόγηση των Πράξεων: Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και την Εξωστρέφεια»

Βασικός στόχος του έργου είναι η αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των δύο Πράξεων «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και την Εξωστρέφεια» (Άξονας Προτεραιότητας 7 και 8). Ειδικότερα, αφορά:

  • στον προσδιορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης, την καταγραφή των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και των μεθοδολογικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την προσέγγισή τους
  • στην μέτρηση της αποτελεσματικότητας της κάθε πράξης σε σχέση και με τους δείκτες αξιολόγησης
  • στην εκπόνηση εισηγήσεων για την εξασφάλιση ακόμη καλύτερων αποτελεσμάτων κατά την εφαρμογή των πράξεων.

Η αξιολόγηση των Πράξεων περιλαμβάνει τόσο τη γεωγραφική διάσταση προσέγγισης (Άξονας Προτεραιότητας 7 και 8), όσο και την θεματική διάσταση προσέγγισης ανά Υποέργο (3 κύρια Υποέργα για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και την Εξωστρέφεια αντίστοιχα, καθώς και 2 υποστηρικτικά Υποέργα για την Συμβουλευτική Υποστήριξη και τις Δράσεις Ενίσχυσης αντίστοιχα).
 
Επισήμανση:
Η προθεσμία υποβολής διευκρινιστικών ερωτημάτων επί της προκήρυξης έχει λήξει την 14η Ιουλίου 2014.

Λήξη Προθεσμίας: 
Tue, 07/22/2014
Κείμενο Προκήρυξης: 
application/pdf iconΚείμενο Προκήρυξης

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

Διευκρινήσεις: 
application/pdf icondieukrinish_18072014_000528.pdf

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

Ταυτότητα

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη.