ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνoύς Διαγωνισμού για το έργο «Εκπόνηση και Υλοποίηση Πρότυπου Σχεδίου Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ»

 
Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση ουσιαστικών και αποτελεσματικών πολιτικών στήριξης της προσαρμογής των ΜΜΕ και ιδιαίτερα η υποστήριξη στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στις ΜΜΕ, πλέον απαιτεί δομικές προσαρμογές που εστιάζουν στη δημιουργία και λειτουργία ολοκληρωμένων μηχανισμών στήριξης.

Ο ΣΕΒ, προκειμένου να συνδράμει αποφασιστικά στη δημιουργία και λειτουργία τέτοιων μηχανισμών και δομών, προωθεί τη δράση  ολοκληρωμένου χαρακτήρα που θα:
 

  • Διερευνήσει τα εναλλακτικά εταιρικά σχήματα, λειτουργικά πρότυπα και διοικητική διάρθρωση μιας δομής στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής,
  • Αποσαφηνίσει θέματα όπως το εύρος και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, κ.λπ.,
  • Διερευνήσει και αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας που αναμένεται να υποστηρίξει η δομή αυτή,
  • Κινητοποιήσει τις ΜΜΕ ώστε να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες της δομής στήριξης,
  • Τεκμηριώσει τη σκοπιμότητα σύστασης μιας τέτοιας δομής και να ποσοτικοποιήσει το προσδοκώμενο όφελος,
  • Προτείνει ένα κατάλληλο και (χρηματοοικονομικά) βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας,
  • Αποσαφηνίσει και χρονοπρογραμματίσει όλες τις απαραίτητες συνοδευτικές ενέργειες για την υλοποίηση της παρέμβασης.
      

 

Λήξη Προθεσμίας: 
Wed, 03/20/2013
Κείμενο Προκήρυξης: 
application/pdf iconΚείμενο Προκήρυξης

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

Διευκρινήσεις: 
application/pdf iconΔιευκρινίσεις επί της Προκήρυξης A

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

application/pdf iconΔιευκρινίσεις επί της Προκήρυξης B

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

application/pdf iconΔιευκρινίσεις επί της Προκήρυξης Γ

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

application/pdf iconΔιευκρινίσεις επί της Προκήρυξης Δ

(Κάντε κλικ εδώ για το αρχείο PDF)

Ταυτότητα

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη.